TRẺ CON HƯ VÌ ĐÂU?

Một thực trạng buồn và gây nên hậu quả xấu hiện nay của các bậc làm cha mẹ có con trong độ tuổi từ 0 – 6 mà tôi thấy: 1. Tập nhiễm làm trẻ con hư từ thói xấu của người lớn. Trẻ trong độ tuổi này rất nhạy…

Translate »

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.