NHỮNG TIÊU CHÍ ĐỂ CHỌN TRƯỜNG MONTESSORI CHO CON.

Phương pháp giáo dục Montessori là một phương pháp giáo dục trẻ em dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm quan sát của bác sĩ- nhà giáo dục người Ý, Maria Montessori (1870–1952).  Đây được xem như là phương pháp giáo dục trẻ em hoàn thiện và phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Montessori cũng…

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.