TỰ DO TRONG GIỚI HẠN

Trong Montessori, chúng ta thường nghe thấy cụm từ “Dõi theo trẻ”, nghĩa là chúng ta quan sát sự phát triển, nhu cầu và khả năng của từng đứa trẻ để hỗ trợ con. Và cho dù chúng ta có “dõi theo trẻ” thì chúng ta vẫn là người hỗ…

Translate »

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.