NGƯỜI THẦY LỚN

Người lớn chúng ta thường nói về những triết lý tốt đẹp với người khác: Hãy tha thứ, hãy quên đi những lỗi lầm của người khác… và có một con người như vậy luôn tồn tại, luôn luôn có sẵn trong gia đình của chúng ta – đứa trẻ.…

Hạnh phúc là gì…

“Happiness doesn’t depend on any external conditions, it is governed by our mental attitude.” Dale Carnegie – “Hạnh phúc là không phụ thuộc vào điều kiện gì ở bên ngoài, thái độ tinh thần của chúng ta điều khiển nó.” Mình đã đọc câu này nhiều lần trước đây và…

Translate »

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.