Giáo cụ Mota Eco tin chắc rằng chất lượng và dịch vụ có tầm quan trọng hàng đầu trong thị trường cạnh tranh này. Giáo cụ được sản xuất dưới sự giám sát của hệ thống quản lý chất lượng tuân thủ ISO 9 0 0 1: 2 0 0 8 . Chúng tôi hiểu mối quan tâm chính là sự an toàn cho trẻ em khi học tập vì vậy các sản phẩm của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn Châu Âu EN 7 1, tiêu chuẩn Hoa kỳ ASTM và tiêu chuẩn Nhật Bản ST 2012.

No products in the cart.