LĨNH VỰC CẢM QUAN TRONG PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI.


Phương pháp Montessori là một trong những phương pháp giáo dục tối ưu nhất hiện nay. Lĩnh vực cảm quan (hay giác quan) là một trong những lĩnh vực quan trọng của Montessori. Đồng thời, đây cũng là lĩnh vực tiền đề cho hoạt động toán học sau này. Các hoạt động cảm quan giúp trẻ trải nghiệm và phát triển giác quan thông qua các học cụ Montessori. Những học cụ này là đặc điểm nổi bật của phương pháp Montessori. Chúng giúp trẻ phát triển nhận thức các đặc tính của vật chất như: hình dạng, màu sắc, các chiều….

lĩnh vực cảm quan trong phương pháp Montessori
Những học cụ cảm quan giúp trẻ tinh luyện các cơ quan cảm giác. Ảnh: học cụ/ giáo cụ Montessori Tháp Hồng (Sưu tầm)


Các giác quan là đường dẫn cung cấp những nguyên liệu thô cho trí thông minh mà không chọn lọc. Trí thông minh sử dụng những ấn tượng cảm giác này, nghiền ngẫm và chuyển hoá chúng thành những hoạt động trí tuệ. Các hoạt động cảm quan giúp trẻ nhìn thế giới bằng cái nhìn vượt trội hơn. Trẻ được tiếp cận Montessori sẽ phát triển nhận thức về các tính chất vật lý vật chất tốt hơn.

Những hoạt động cảm quan trong Montessori sẽ được giới thiệu cho trẻ khi người lớn quan sát thấy trẻ có nhu cầu. Sau đó, người lớn sẽ cung cấp những học cụ cảm quan cho trẻ làm việc. Bà Montessori đã nói, “đôi tay là công cụ của trí thông minh”. Vậy nên, bất kỳ sự phát triển nào cũng chỉ đạt được khi trẻ có sự trải nghiệm với nó. Và khi trẻ làm việc nhiều với cơ quan cảm giác nào thì cơ quan đó càng phát triển tốt. Vì vậy, người lớn phải tạo ra các điều kiện mang tính giáo dục sẵn sàng cho trẻ tôi luyện các giác quan. Có thể gọi những hoạt động cảm quan là những hoạt động mang tính phát triển.

Các học cụ cảm quan chính là sự hỗ trợ khoa học và giáo dục nhất cho trẻ. Các học cụ phải có độ chính xác cao về mặt khoa học, thẫm mỹ hoàn hảo và độ bền cao. Bởi vì, đây là công cụ học tập của trẻ, giúp trẻ tinh luyện các cơ quan cảm giác và hướng trẻ tới sự phát triển toàn diện.

Theo giáo viên Montessori của Mota.

Xem thêm: Các bài viết đồng hành cùng con theo Montessori

Xem thêm: https://mota.com.vn/

No products in the cart.