PHẦN 1. ĐẶC ĐIỂM THỂ CHẤT VÀ TÂM LÝ CỦA BÉ 9-12 THÁNG

1. Vận động thô

Bé vịn vào các đồ vật to, ghế chắc chắn để đi men quanh phòng, tập đứng vững, giữ thăng bằng cơ thể khi đứng một mình biểu hiện qua việc đưa 2 tay giơ hờ hờ ngang vai.

Thích nhún nhảy (nhẹ) theo nhạc.

2. Vận động tinh

Nhặt vật nhỏ bằng các đầu ngón tay (trước đây cầm bằng cả bàn tay), thích thú các ngăn kéo và các lỗ/ khe nhỏ.

Có thể phối hợp tay và mắt để hoạt động như: cầm/ đặt/ để đồ vật chính xác

3. Ngôn ngữ

Có thể hiểu được động từ, hiểu câu đơn giản. Đôi khi bé trở nên khó chịu vì không thể nói cho chúng ta hiểu trẻ muốn gì, vì vậy để giảm thiểu sự khó chịu này, ta có thể dạy trẻ các ngôn ngữ ký hiệu (vẫy tay, vỗ tay, bye bye).

Bé bắt đầu có sự liên kết các từ với nghĩa của chúng – ví dụ: khi bạn nói “bàn” hoặc “bóng” thì con có thể đưa mắt nhìn xung quanh để tìm những thứ này.

4. Tính xã hội

Biết vẫy tay chào, hoan hô, phân biệt lạ quen, biết theo mẹ, biết vui đùa, sợ hãi, biết chơi “ú òa”, tìm đồ vật khi bị giấu.

Làm theo các hướng dẫn như “Đưa cho mẹ cái này”, “Con để cái ly xuống nào”

Có thể bạn quan tâm

No products in the cart.