Đồ chơi Montessori là gì?

Một món đồ chơi Montessori sẽ kích thích việc học bằng cách khuyến khích trẻ thử nghiệm. Nó là một món đồ chơi mà trẻ có thể cầm và chạm vào, vì học cách thao tác với đồ vật là chìa khóa trong việc giúp trẻ phát triển các kỹ năng vận động cơ bản đầu đời.

Đồ chơi cũng tạo cho trẻ cơ hội làm việc độc lập theo tốc độ riêng của từng cá nhân và sử dụng khả năng sáng tạo của trẻ.

Ví dụ, một hộp Legos có thể được coi là một món đồ chơi Montessori. Trẻ em học cách xây dựng các cấu trúc và phương tiện bằng cách ghép các khối khác nhau lại với nhau, trẻ được thử thách sử dụng trí tưởng tượng của mình để sáng tạo thông qua việc thử và sai. Mặt khác, một bộ Lego sẽ không phải là đồ chơi Montessori khi nó  yêu cầu trẻ em làm theo các hướng cụ thể để chỉ tạo ra một kết quả áp đặt.

Để giúp bạn khám phá những đồ chơi khác sẽ giúp con bạn học hỏi, chúng tôi đã đưa ra một danh sách các đồ chơi mà chúng tôi khuyên dùng cho trẻ em ở trường mầm non và mẫu giáo. Những đồ chơi này có thể giúp trẻ chuẩn bị tốt hơn cho cả cuộc đời học tập.

Theo witbyschool.org

No products in the cart.