Thực hành cuộc sống là những hoạt động diễn ra hằng ngày xung quanh trẻ: quét nhà, rửa chén, bóc vỏ trứng, cắt chuối… được thiết kế thành những hoạt động với các dụng cụ an toàn, phù hợp với kích thước bàn tay của trẻ.
Hoạt động Thực hành cuộc sống giúp trẻ thực hiện những công việc giống như người lớn, làm trẻ cảm thấy mình thuộc về cộng đồng này, giúp trẻ tự tin hơn và cảm thấy mình là một người “được việc”.

No products in the cart.