Phép cộng dưới 20

715.000

Hết hàng

Hết hàng

Chia sẻ sản phẩm:

Trẻ em bắt đầu hiểu phép toán số học tới 20 của phép cộng bằng cách ghép các mảnh ghép và chốt được đánh số lại với nhau.

Bộ đồ chơi sử dụng các chốt làm cho quy trình trừu tượng của phép cộng trở nên rất cụ thể, khiến trẻ em thích thú, có thể tự mình làm việc và kiểm soát đúng sai bởi chính mình.

Khi hiểu phép cộng bằng cách sử dụng các chốt, bé đã sẵn sàng cho các bài tập đếm, làm nền tảng cho phép nhân sau này.

Translate »

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.