Mota Kids là một hành trình học tập
hỗ trợ bé phát triển đầy đủ theo chuẩn Montessori Quốc tế AMI

Mời ba mẹ quan sát sự phát triển khoa học của bé trong giai đoạn đầu đời từ 0-3 tuổi cùng các đồ chơi hỗ trợ bé phát triển đầy đủ các kỹ năng theo chuẩn Montessori Quốc tế AMI.

Đồ chơi Montessori theo nhóm tuổi

Mota kids 0 - 3 tháng

Mota kids 3 - 6 tháng

Mota kids 6 - 9 tháng

Mota kids 9 - 12 tháng

Mota kids 12 - 15 tháng

Mota kids 15 - 18 tháng

Nội thất cho bé

No products in the cart.