Mota Kids là một hành trình học tập
hỗ trợ bé phát triển đầy đủ theo chuẩn Montessori Quốc tế AMI

Chuẩn Montessori

Lộ trình Mota Kids được thiết kế dựa trên nghiên cứu về sự phát triển khoa học của trẻ bởi Giáo viên Montessori Quốc tế AMI/IMC.

Giáo viên luôn bên cạnh đồng hành

Giáo viên Montessori Quốc tế trực tiếp tư vấn và  luôn đồng hành  cùng ba mẹ quan sát và hỗ trợ trong suốt quá trình phát triển của bé.

Thông tin hướng dẫn chi tiết

Mỗi lộ trình Mota Kids đều có sách hướng dẫn cách chi tiết giúp ba mẹ dễ dàng hỗ trợ bé phát triển đầy đủ và toàn diện theo Montessori.

No products in the cart.