Trí tuệ thẩm thấu

Trí tuệ thẩm thấu – the absorbent mind – là một thuật ngữ (chỉ) xuất hiện trong phương pháp giáo dục Montessori. Trí tuệ thẩm thấu chỉ diễn ra trong giai đoạn 0-6 tuổi, thấm hút mọi thứ xung quanh môi trường như mút xốp. Tại thời điểm này trẻ ít biểu hiện ra ngoài và dần dần hình thành nên tính cách bên trong của trẻ – nên người lớn thường ít khi nhận ra!


Với trí tuệ của mình, trẻ sẽ dễ dàng học ngôn ngữ được nói ở xung quanh mình. Thứ ngôn ngữ đó có khó đến mấy cũng không thành vấn đề, mỗi trẻ đều có thể hiểu nó trong năm đầu đời và có thể sử dụng nó trong năm tiếp theo… Quá trình đáng kinh ngạc này không gắn với sự dạy dỗ trực tiếp nào cả. Sự lĩnh hội cơ bản này là kết quả từ đầu vào thính giác, được thẩm thấu và lưu trữ đúng chỗ và được phục hồi lại khi cần.

Chúng ta vừa sử dụng ví dụ về ngôn ngữ, bởi nó rất dễ dàng kiểm chứng.

Tuy nhiên, tâm trí của trẻ cũng thẩm thấu thông tin về mọi hoạt động của con người diễn ra tại nơi mà trẻ sống: chuyển động, âm nhạc, hát…

Khi các bậc cha mẹ (và người lớn nói chung) ý thức được lợi thế đặc biệt mà trẻ em có được trong việc sở hữu dạng trí tuệ thẩm thấu như vậy, chắc chắn họ sẽ hợp tác hơn trong việc trợ giúp trẻ sử dụng nó ở mức tối đa có thể.

Theo giáo viên Montessori của Mota ghi lại.

Sự thật về 3 năm đầu đời của trẻ
Trí tuệ thẩm thấu trang 149

Xem thêm: Các bài viết đồng hành cùng con theo Montessori

Xem thêm: https://mota.com.vn/

Có thể bạn quan tâm

Translate »
No products in the cart.