NHỮNG “ĐỨA TRẺ MONTESSORI NỔI TIẾNG THẾ GIỚI”

Mặc dù Montessori không phải là phương pháp tạo ra thiên tài, cũng không phải là phương pháp giúp một đứa trẻ montessori từ “dở” thành “giỏi”…

Nhưng thực tế đã cho thấy những áp dụng triết lý Montessori phù hợp với các giai đoạn tâm – sinh – lý phát triển của một con người đã khai phóng tiềm năng thành năng lực thực thụ của mỗi con người như thế nào.

Gen/ di truyền chỉ là một trong nhiều yếu tố quyết định nên tính cách và năng lực của một người. Người ta nói: “Mỗi đứa trẻ sinh ra đều là thiên tài” cũng có lý do khoa học của nó 😊

Mời ba mẹ cùng xem qua danh sách sau được liệt kê bởi Casa Mia Montessori:

NHỮNG “ĐỨA TRẺ MONTESSORI NỔI TIẾNG THẾ GIỚI”
———-
Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis – Former First Lady, Editor

Peter Drucker – Management Guru

Anne Frank – Author of The Diary of Anne Frank

Gabriel Garcia Marquez – Nobel Prize Winner for Literature

Prince William and Prince Harry – English Royal Family

T. Berry Brazelton – Pediatrician and Author

Larry Page – Co-Founder of Google

 Sergey Brin – Co-Founder of Google

Jeffrey Bezos – Founder of Amazon.com

Mark Zuckerberg – Co-founder of Facebook

Bill Gates – Founder of Microsoft

Cher Bono – Singer and Actress

Katharine Graham – Owner/Editor of The Washington Post

Will Wright – Videogame Pioneer (The Sims and Spore)

Jimmy Wale s- Wikipedia Founder

Julia Child – Culinary Artist and Author

Sean “P.Diddy” Combs – Rapper

Friedensreich Hundertwasser – Austrian Painter and Architect

Elizabeth Berridge – Actress

Kami Cotler – Actress

Melissa and Sarah Gilbert – Actresses

David Blaine – Magician

Andrew Lloyd Webber – British Composer

Hugh Grant – Actor

Lea Salonga – Broadway Actress and Singer

Stephen J. Cannell – TV Writer-Producer-Director

Patty Duke Austin – Actress

John Bradshaw – Psychologist and Author

Yul Brynner – Actor

Susan St. James – Actress

Marcy Carcy – Television Producer

Bill and Hillary Clinton – Former President and New York Senator

Michael Douglas – Actor

Shari Lewis – Puppeteer

Yo Yo Ma – Cellist

 Jennifer Granholm and Daniel Mulhern – Governor of Michigan

Theo giáo viên Montessori của Mota.

Xem thêm: https://bit.ly/3eCQgti

Xem thêm: https://mota.com.vn/

No products in the cart.