Trẻ em là gì?

Trẻ em là gì?

Trẻ em là bản sao của người lớn và bị người lớn sở hữu như một phần tài sản, như vậy trẻ em được xem là gì? Không có nô lệ nào bị chủ sở hữu nhiều như trẻ em dưới quyền cha mẹ, không có đầy tớ nào vâng lời không giới hạn như trẻ em khi bị yêu cầu. Chưa bao giờ quyền lợi con người bị coi thường như ở trường hợp của trẻ em. Không công nhân nào phải tuân lệnh mù quáng như trẻ. Ít nhất công nhân còn có giờ nghỉ và nơi đến để được yêu thương. Không ai phải làm việc như trẻ, phải vâng lời một người lớn, kẻ đã định giờ sinh hoạt, giờ chơi theo những nguyên tắc cứng nhắc và tùy tiện….

Trẻ em sống trong môi trường do người lớn tạo ra là sống trong một thế giới không hề đáp ứng những nhu cầu của chính trẻ về vật chất, và quan trọng hơn nhiều, về tinh thần (mà sự thỏa mãn nhu cầu tinh thần giúp trẻ phát triển về mặt trí tuệ và đạo đức). Trẻ bị người lớn nhiều quyền lực hơn áp chế; bị coi nhẹ nguyện vọng, và ép buộc trẻ phải thích ứng với môi trường “thù địch” trong khi người lớn cứ “ngây thơ” cho rằng như thế là giúp trẻ phát triển về mặt xã hội.

Hầu hết những hành động được coi là giáo dục đều thấm nhuần quan điểm rằng trẻ phải chịu thích ứng trực tiếp – do đó áp đặt một cách thô bạo – với thế giới người lớn. Sự thích nghi này dựa trên việc vâng lời vô điều kiện, dẫn đến sự phủ định cá tính của trẻ, sự phủ định mà trong đó trẻ là đối tượng của một nền công lý không công bằng, chịu tổn thương và hình phạt mà không người lớn nào có thể chấp nhận.”

“Trang giấy trắng” – Tiến sĩ Maria Montessori

Xem thêm: Các bài viết đồng hành cùng con theo Montessori

Xem thêm: https://mota.com.vn/

Có thể bạn quan tâm

No products in the cart.